Monday, 2 April 2012

Orang Arab kecek Kelate

   Situasi 19

  Suatu masa dahulu, TV3 pernah menyiarkan berkenaan kehiudupan pelajar Malaysia di Mesir yang menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar. Dalam dokumentari tersebut, terdapat 1 penemuan yang sangat membanggakan rakyat Malaysia khususnya rakyat negeri Kelantan. Hal ini kerana pihak media TV3 berjaya menemui seorang pemuda Arab yang fasih bertutur bahasa Melayu terutama dalam dialek Kelantan di bumi Afrika tersebut. Pemuda ini fasih berbahasa Melayu disebabkan pernah menuntut di Institusi Pengajian Tinggi UIA dan juga sering bergaul dengan rakan-rakan yang berasal dari Kelantan.Bangganya kita bila ada orang asing cakap bahasa kita, orang Melayu sendiri pula yang lebih mengutamakan bahasa asing di negara sendiri.

No comments:

Post a Comment