Sunday, 15 April 2012

Bila bercakap bahasa rojak

Situasi 22
Sebelum cuti, telah berlangsung pembentangan subjek penaksiran. Semasa pembentangan tersebut, salah seorang daripada pembentang telah mengatakan bahawa penggunaan kata sendi ke dan kepada merupakan perkara 'Basic'. Walaupun penggunaan 'Basic' merupakan masalah kecil dalam percakapan seharian, namun jika dibiarkan berterusan, ia akan menjadi kebiasaan dalam kalangan penutur terutamanya penutur dalam kalangan orang Melayu.

  Penggunaan bahasa rojak dalam percakapan seharian pada hari ini menjadi kebiasaan kepada penutur dalam kalangan orang Melayu. Hal yang demikian kerana pengaruh bahasa Inggeris masih kuat dalam diri penutur tersebut. Penggunaan perkataan 'Basic' boleh ditukar kepada perkataan 'Asas'.

lebih baik makan rojak daripada bercakap bahasa rojak

No comments:

Post a Comment