Sunday, 15 April 2012

Kelinik atau klinik?

Situasi 26


Hari ini saya tidak berapa sihat kerana demam selesema.  Saya telah pergi ke klinik untuk mendapatkan ubat. Apabila sampai di klinik, saya terkejut melihat papan tanda di klinik tersebut. Terlebih bakukah sehingga klinik dieja dengan KELINIK.  Namun selepas berfikir sejenak, saya membuat rumusan sendiri dengan beranggapan pemilik permis atau syarikat tersebut berkemungkinan bukan orang Melayu dan mereka ingat ejaan tersebut lebih baku.Jika diteliti dari aspek hukum D-M, papan tanda tersebut sudah betul tetapi kesalahan ejaan mungkin tidak patut berlaku. 


No comments:

Post a Comment