Tuesday, 27 March 2012

Sakit Berut

Situasi 18

SAKIT BERUT….
Gambar ini saya lihat di dalam koleksi gambar kawan saya di Twitter sekaligus mengingatkan saya mengenai tugasan sosiolinguistik. Jelas sekali menunjukkan kesalahan pengejaan kosa kata ‘berut' iaitu kata dasar sebenarnya ialah 'perut'. kesalahan ini mungkin disebabkan oleh pengaruh dialek Cina dalam bahasa Melayu. percakapan yang dituturkan seharian diterjemahkan di dalam bentuk tulisan. kesalahan ini wajar dielakkan kerana papan tanda ini ialah iklan untuk kedainya dan dipaparkan kepada orang ramai. hal seperti ini boleh menjatuhkan martabat bahasa Melayu itu sendiri di mana iklan yang dilihat oleh orang ramai mengalami kesalahan bahasa yang begitu ketara....

No comments:

Post a Comment